Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Documentación oficial

Dende aquí poderás descargar diversos documentos de carácter oficial relacionados coa Administración municipal.

Normativa Municipal e Contratación » Impresos

Impresos de solicitude precisos para realizar diversas xestións relacionadas coa administración municipal.:


pdf  Certificado de signos externos  (37,08 KB).  
Impreso de solicitud de certificado de signos externos no concello de Ortigueira

pdf  Alta de vado permanente  (27,93 KB).  
Impreso de solicitude de alta de vado permanente no concello de Ortigueira

pdf  Baixa de vado permanente  (23,84 KB).  
Impreso de solicitude de baixa de vado permanente no concello de Ortigueira

pdf  Exención do IVTM por minusvalía  (14,74 KB).  
Impreso de solicitude de exención do Imposto sobre Vehículos sobre Tracción Mecánica

pdf  Prorrateo de cota de vehículo  (35,83 KB).  
Impreso de solicitude de prorrateo do recibo do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

pdf  Modelo de instancia  (113,27 KB).  

pdf  Actividades de lecer e tempo libre  (348,62 KB).  
Formulario de inscrición no programa de animación e lecer no tempo libre do outono 2005.


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA