Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Documentación oficial

Dende aquí poderás descargar diversos documentos de carácter oficial relacionados coa Administración municipal.

Normativa Municipal e Contratación » Perfil do contratante

Información sobre procedementos de contratación:


Nivel: ANUNCIOS DE LICITACION

Nivel: PLAN DE COOPERACION COS CONCELLOS (PCC) DA EXCMA DEPUTACION DA CORUÑA

Nivel: PREGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPEDIENTES DE CONTRATACION

Nivel: Prego condicións Plans Provinciais


© CONCELLO DE ORTIGUEIRA