Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

O legado dos indianos

As pegadas dos emigrantes son apreciables aínda gracias ás casas dos indianos –emigrantes que fixeron fortuna en América- da parroquia de San Claudio, unha das que máis sofriron o impacto deste fenómeno. Son salientables as achegas destes indianos dende mediados do século XIX, non só no que respecta ao envío de cartos, senón tamén polos investimentos realizados na terra natal.

Entre os anos 1940 e 1950 as correntes migratorias seguían a ser principalmente transoceánicas. Con todo, Cuba deixaba de ser o destino elixido, substituído por países como Arxentina ou Venezuela.



© CONCELLO DE ORTIGUEIRA