Concello de Ortigueira

Logotipo Concello de Ortigueira

Programa infantil de lecer

Tardes de Lecer | Reforzo do inglés |

A Concellaría de Participación Social e Educación promove anualmente unha serie de actividades de lecer destinadas aos rapaces de entre 3 e 12 anos. A programación desenvólvese durante o curso escolar, entre as 16 e as 19 horas, facilitando así aos pais e nais a conciliación de vida familiar e laboral, e ten como "base de operacións" o CEIP José Mª Lage.

O programa combina actividades lúdicas -xogos, deportes, competicións,...- con propostas de corte educativo, como a aprendizaxe de idiomas. Deste xeito ofréceselles aos nenos e nenas do Concello a posibilidade de gozar do seu tempo libre en colectividade, dentro de instalacións axeitadas para a práctica das diferentes actividades.

Entre os principais obxectivos da iniciativa destacan os de:
 • Diversificar as actividades cotidianas dos nenos e das nenas.
 • Entreter.
 • Fomentar a capacidade creativa.
 • Mellorar a capacidade expresiva.
 • Provocar a participación en actividades de grupo.
 • Facilitar a integración dos nenos con algún tipo de problemas.
 • Reforzar a personalidade e a autoestima.
 • Establecer relacións amistosas e solidarias cos demais.
 • Inculcar hábitos de comportamento, hixiene e traballo necesarios para o seu desenvolvemento persoal.
 • Favorecer o desenvolvemento físico mediante o exercicio.
 • Axudar a superar as súas diferenzas na medida do posible.
 • Desenvolver as súas habilidades manuais.


Tardes de Lecer

As actividades poden sufrir modificacións en cada nova edición do programa. Con todo, a oferta ten entre os seus piares as propostas de carácter educativo -xogos informáticos, animación á lectura, etc.- e lúdico -xogos populares e teatro-.

Subir


Reforzo do inglés

A Concellería de Participación Social e Educación pon en marcha ademais en Ortigueira, Espasante, Mera e O Ermo un programa orientado a reforzar a formación en lingua inglesa que reciben diariamente nas aulas o alumnado dos centros educativos locais. Deste modo, pretende contribuir á mellora da competencia no uso, tanto oral como na escrita, deste idioma.

Subir

© CONCELLO DE ORTIGUEIRA